Podaj numer telefonu kontaktowego podany przy zgłoszeniu w serwisie (9 cyfr)